Heb je nog andere vragen? Aarzel zeker niet om ons te contacteren.


Kan thuisopbaring altijd?

Soms kan het niet, bijvoorbeeld wanneer een lichaam pas na een tijd gevonden wordt. 


Hoe lang kan een lichaam thuis opgebaard blijven?

De gemeente bepaalt de termijn waarbinnen een lichaam begraven of gecremeerd moet worden. Deze termijn varieert in de meeste gemeenten van 5 tot 7 dagen. Deze periode stelt geen probleem voor de  thuisopbaring. Toch ervaren we dat men na 3 à 4 dagen wenst te kisten. 

Door omstandigheden kan een lichaam soms iets sneller veranderen, we zullen jullie hierover eerlijk en open informeren. We nodigen jullie ook uit om de overledene samen met ons te verzorgen, maar alleen als jullie dat zelf willen. 


Wat als we geen extra kamer of bed hebben? 

Echt geen noodzaak. Het lichaam kan ook in de woonkamer, de gang,… worden opgebaard of meteen in de kist worden gelegd. Het lichaam hoeft dan nadien niet meer verplaatst te worden. Die mooie kist dient zo niet enkel als verpakking om van thuis naar de begraafplaats of het crematorium gebracht te worden. Hiervoor maakt Wouter Van Poeck, een plaatselijke schrijnwerker een erg mooie, speciaal voor Gemoedsrust ontworpen kist die de thuisopbaring een extra dimensie geeft.


Hoe bewaren we het lichaam?

Wij gebruiken hiervoor zoveel mogelijk een natuurlijke manier. Het kan ook met een koeling onder het lichaam, de kist of de onderplank bij een lijkwade.


Is het geen drukte in huis?

Neen, dat heb je volledig zelf in de hand. Je bepaalt volledig zelf de bezoekersuren. De ervaring leert dat de voortbestaanden (*) vooral veel steun en troost krijgen van de bezoekers. Wij kunnen je helpen om duidelijke afspraken met bezoekers te maken. Bezoekers hoeven niet fysiek te groeten als ze dat niet wensen: daar zijn oplossingen voor.

We kiezen voor het woord ‘voortbestaanden’. Nabestaanden, daar gaat zo’n weemoed van uit. Voortbestaanden hebben een toekomst, een weg vooruit... 


Wanneer wordt de overledene verplaatst?

Vanuit Gemoedrust zorgen we, in overleg, voor de verplaatsing van de overledene; naar de begraafplaats, ceremonie, crematorium,... 


Kiezen we voor een kist?

We streven maximaal naar ecologische kisten van Belgische makelij. We werken o.a. samen met Wouter Van Poeck. Zelf een kist maken kan en mag ook.


Wie draagt de kist?

De kist wordt bij ons vrijwel altijd gedragen door familie, vrienden, collega’s, buren…Gemoedsrust kan hier desgewenst ook voor zorgen, maar het is mooier en persoonlijker als de naasten samen de kist dragen. Samedragen is minder zwaar, maar veel belangrijker, mensen voelen zich hierbij erg betrokken. Het voelt niet enkel als een eer, ook als een teder gebaar.  We hebben hiervoor een draagbaar waardoor je met meerdere mensen de kist kan dragen op heuphoogte.


Wat als ik geen kist wil?

Een lijkwade is een mooi alternatief. Dit is een natuurlijk doek waarin we het lichaam wikkelen. Dat kan zowel voor begraven als voor crematie. Het aanbrengen of sluiten van de lijkwade kan in stappen verlopen. Zo kan elke dag een deel van het lichaam verder bedekt worden, of kunnen familieleden en vrienden een onderdeel voor zich nemen bij de laatste groet. Op deze wijze wordt het afscheid nemen een  gezamenlijk ritueel dat deugddoende verbondenheid creëert. Het brengt de overledene dichterbij tijdens de afscheidsviering. In onze cultuur verrast het ons om de contouren van een lichaam te zien, in andere culturen is dat heel gewoon. Een lijkwade is niet echt goedkoper dan een kist, er moet ook een onderplank voorzien moet worden. Dit is een technische vereiste bij begraven en cremeren. We bieden een mooi lijkwade-ritueel aan in samenwerking met Valentine Kempynck. 


Hoe werkt het op de begraafplaats?

Iedereen kan kosteloos begraven worden in de gemeente van overlijden of in de gemeente waar men gedomicilieerd is.  Let wel, dit is beperkt in tijd en niet verlengbaar. Het wettelijk minimum in Vlaanderen is 10 jaar, een gemeente kan deze termijn wel optrekken. Het gaat dan ook om een graf voor slechts één persoon. 

Wens je samen met een partner, ouder of kind begraven te worden, dan moet er een ‘concessie’ aangekocht worden, voor een vooraf bepaalde periode die verlengbaar is. De ‘huur’ die betaald wordt voor de concessie heet officieel ‘retributie’ en is aan de gemeente verschuldigd. Behalve voor asverspreiding op de strooiweide van een begraafplaats, geldt bovenstaande voor elke vorm van begraven die aangeboden wordt op begraafplaatsen: grondgraf, keldergraf, columbarium of urnenkelder. Eeuwigdurende graven bestaan niet meer.


Mag je as meenemen? Is uitstrooien mogelijk? 

As van je overleden dierbare mag meegenomen worden naar huis, dit heet ‘thuisbewaring’. Je mag de as thuis of op een andere privéplaats uitstrooien als je de eigenaar van die plek bent of de toelating van de eigenaar hebt. De wet verbiedt uitstrooien op openbare plaatsen. Op zee kan wel, hiervoor werken we samen met een gespecialiseerd bedrijf.

Een urne mag je zelf vrij transporteren, zelfs met het vliegtuig. Voor het transport van een lichaam ben je verplicht een beroep te doen op een begrafenisondernemer. Een lichaam mag je ook niet privé of in de eigen tuin  begraven, het kan enkel op officiële begraafplaatsen. 


Moet je rouwbrieven versturen?

Dat hoeft niet. Je kan mensen ook mailen, bellen of via sociale media bereiken. Geen verplichting dus. Je bent aan geen enkele regel gebonden: een rouwbrief is geen ‘officieel document’, maar een persoonlijk bericht dat je qua vorm en inhoud zelf opstelt. Een gedenkkaart kan voortbestaanden, vrienden en kennissen wel troost en een mooie herinnering bieden. Naast standaardmodellen blijft je eigen creativiteit gewoonlijk wel gevoeliger. We werken voor rouwbrieven en gedenkkaarten ook graag samen met Tine Van Kerkhoven.


Kiezen we voor een uitvaartceremonie?

Je kan helemaal zelf voor een ceremonie of ritueel zorgen, of we kunnen je daarin begeleiden. We stellen teksten, rituelen, symbolen voor als je daarbij vastloopt of geen inspiratie vindt. We reiken ook woorden, teksten aan die we veelal zelf schrijven na gesprekken met de familie. Daarnaast werken we voor ceremonies en rituelen ook graag samen met Tilda & Grace.


Wat kan ik allemaal zelf doen?

Enkel het transport van het lichaam moet wettelijk worden uitbesteed aan een goedgekeurde onderneming. Zo kan je zelf een kist of lijkwade maken (binnen bepaalde criteria), je mag zelf opbaren, aangifte doen, de uitvaartdienst verzorgen, alle drukwerk (brieven, kaartjes,…) ontwerpen, printen, bezorgen of versturen, de kist dragen,…

Of je kan ervoor kiezen om dit samen met ons te plannen en uit te voeren, of je kan met een gerust gemoed de volledige uitvaart aan ons toevertrouwen. Wij zijn er voor jou en alles is bespreekbaar. Wat ook je wensen zijn, wat ook je achtergrond is. Als een naaste sterft wil je afscheid nemen op de manier die bij jouw levensovertuiging past. Gemoedsrust zal je hierin bijstaan en helpen.

Heb je nog andere vragen? Aarzel zeker niet om ons te contacteren.